Skip to main content

Full text of "SHANKARA GHRAMDHA RATNAAVALI"

See other formats


( S) 
-. so 35-00 

eo 1988. 


r i*J 


?e f 


iSo 
L iX'o^s IV o 1-12-88 

8 -5 ooooK) _ 

tf -Oo-O lir^g'aSrsS c&p7sr^sSbooo i) 19 is O 

o. K^ 116. 

684. 

O oo s is' VI 

A 800 r 
o 1-2-8 VII fc 

oo i S> 18 ^ a'd 05$>fc| S 
^- D ^ >- 

26, 78, 96, 97, 99, 101, 174, 175, 190, 191, 192, 

232, S^^ex. l^fc-^o ^ScSoaSD 43, 20, 22, 23, 
24, 25, 34, 35, SI, 32, 8S? 65, 66- 18 ^ j^SS'^rssSboK) X'o 121, 174, 

175, 176 ^'s5boe> ^T3555bo "^ix^^o^S 8,^5 
00 C ^C?O 

26, 64 ro C/ 

Sc5a. ^ 

oo 

yg' 

oo Xosfj. 

^-^ c) tfr* - 142 ^. vi ii cdKv 

4-3-476 0-53-^ I^S'S^^^^ 16 55 

L 5 
4-28 


9 
(18) i 
(4-3-494) 

IX (4.3-5 86 2-20 -5yo^o w\. ^. -sr 6 S'sS 
9 e) _JD ir'so c5&)0^^r> 
o i 

x rt (18) 143 l 

5b ^ae-s , 


s 

nrd&ob ^SDlfctStffc). Tr>Sb 

EF 

6 . ^ 9 

^ 1614-1664 A. D. 
9 a^- Q O 

2. 
3. 5. 
6. 


eo 

lo rs 

00008. J cv-8 xi 

14-1.89 2001 TT 130^40 KSDi ^S^^OSSboA^So 1981 

L L c? 6 1 

\ 

\i X"o^5io(D ^e j 
(p C? XIII i 

oti 
L 

(08 eo 


l-2-288|l|8 oo 1-12-1988 13 n 

i ( 
L 


i K ' 5j i^ O eo 
>iT 

-g , W S esfT 

^- 


u >& 38 ?oS'tf(X'o^ZfTjr> L sS> M 

sSo(J3o& S5o^) 
13 S 


o^o-CSb4o j XV ' i 

&?& SeJo^^dtee^ 

^^TV-^ ^ -5yi5r^^ 

i " i) e-sy iw. rl. 


s3oS&ex) "3 75 il 

Q x^. Q xv i "3 i2 
o_L 

L " tf gfctf - -^ 5Sbs5-6fccS^eX) Soi 
|J)o4oo^ 7 1^r?) -53- 1 

. oioCJ Sf-r 57Y S6 SDOOO^O 0. 1. 6sfr*ra^$ 

5 11 8. <s e& -3-^45 8 ixsrSttEo 24 

V- eSf- N. 

4. -^S'oiT ^!) I ;5?f tfrsfio 28 5. e$ <Bc^'c6r5q'^r > ;5 iSSSftfrsSo 33 

6. ^^i^SJ^Sr isSSftfraoDO 42 e) S 1 * ^ cp ^ l! ^^ 11. -^3c5i\^\l5o I So^f&'rBoDO 83 

1 O K-^-TD?^ ^^X^X"!"^^^ Qfi 

_L 4u t I oO c> o I oO S O cTooQO t/ L/ 

13. ^^ey^t&^^lc tsSg'tfrssDo 110 

14. ^QS3^[^:\8 iSo^d'rsSo 123 

15. Ty^o^^So iS^S'tf'rsSo 162 

16. ^6 s5 1 sis' ^9 So 202 
f *7 *^i *<v A r*i > j?*> *^ s^* x'/^-vS~ orr^? 

-I / oOoj0025)5 Jo080r3oDO 2/0 

JLo, ?5 oCoSbfO j o3s iD*sSo o20 

19. "^5^231 sS'Sr^X'isSS'S'wSo 443 OJ ;RjSio i So 

6 L 


So |J 65 

It 5 o * 


sQ 
lr 

sa'_ws: 

ef oe^) 


ob o 
er 1 SJ-N 8^8' T^O. 8.3-3. / 
>o^ 3 I /wS) 2-8.6; 

/S 
, ^, 2. O cC'2 ; / 13 J5S). 

a_. 

Sto ^ 


/ 

L (2 o L 

/ v. (g e) Q o^k. V. (2 

cSl / o $ tf toSdo 

?;> So c 
?<6)^5rfb S'tfS' 


^bfi io-OSO- e ^ 

i6 

Q , 
ofifo #^=J 

<3 tfotf (6 . 8-12-1. *sSsbtfgb -e>c5rr. ^ 


c o . 2*6,3,1.) < ), > 

-ei estf O 

OCXD^S^ 
SSe)K> e) $ SJtfS 21 fc Sofia "^ . 7, i. 8. 

* So. 4.6.2. 
*g 5, 3.8,28 . &, 6-20, 
. A. 5.16 8 10 


5ft 


e^. b") 
iT^jo / 

V. 12 2) 


e ' &8 
ct)e7 :_ *^) 


o tf i K o 

* 


j x* 


. /^c ^ ?Si\ c 
14 & $ t $ ^ &* , 

i <6 

Q tf) PQ 
os5o "^-0 ft-s$\g, tf 

Q 5" ' 

^\ a'^ i 

<2 Q (jSljpT'ii o~ o $ tf -eT 5 3 t 15 

"LJ 03 '^o^Jc fia 


O Q 

Sft ^\eSc SSb-o-Er-cSSb ^ tf fibo sSc^XSoSlI ob f 

^ ^ ' Q - A ' 16 tfg'c (6 a Ob. 

T c55o-o 

1 G oO . efco . tf. 1U8 17 


08 j 

e) o 18 * sS eoqp (5 > ^08*96 rfa o Ccn> 35^000^^ G 19 


23 


-tf 


c? c? 


20 & ~^ 

'X5^o -33" ?>oSo-a * <? 

C^* S* ^ _ fl ^' w ^ 

o ^ o 26 w c5 

ar^ gtf^ 


21 tfjo J2>O 


^i^j | S 32 oi 

Otf^So , 

c6o 
C" S)z^<% 


i o r tf K o tf ^r si 28 o j 5S<> 

O SP \ atfi 24 4 <3 

>- 
C? 


3. * l5D(^o So 


o "SHI ' 


^ loSOo 60 82? 

pS^j C?? 


G C? 9 . u: u J 26 CP 
02 


b 

eo eo 568 8 1 
oi " 3 S' 8" 


eo 

>rf 
o 9 O 

^ TV ?) Po^ 

O 9 ' G o e3| 27 B s&tf-tfcao o i 

L o 


ndoX5n 29 
. 4 1- 8 j 


r 9 o G 

<S C V 80 tfo tf i?( o # tf 

sb-tf < o3boS;r|S$ sfotf tftf 


r.-tSx)Sl\S. 

c ^- 

^^si>jX) (J w 

sSoosivt?v>5S)rfSo ,rrf "Scr c? 


ooaorf eSre?lT D oa 


81 g^# ^oirv 

& G C/ co 

j oenc o 

e)^3^o^e) ? 00 

a 
oi C? 

es n 82 o 

^s&eT tfofi T*^ 0000,6 


r-e 55b 9 

osSr^aT ? ^OMpV 5 cSSb^i (^58 i dt$bS5 . U. 11-5 iso 
$0 geh dSb^b^b. g TT'j ln 


X5o-aeS55b?<b-CSbo^o^b. 

o' dSb"^& 

C? O ^P ^ *0 
s 


w S'Bn 9 C? 


^ <3 > <- 

J5b^b-2$>02Sofc) "gft is)3frj 
^- 0? ? 


.^- e5 

^ <? G A > o - 
(2f)) ^ro'cn ) s?e 86 o # tf Iffl G tfgfig ^6 87 O G cp 9 

o 8 rfouT'o^xr^i ^55b 
x L 

cXJoi^S'si 


tin ^l5ocix ^S^^sSw 
b' 

- x>-&&2S s . ^zs ^ \ 

fo. SfeSf^O 

g'Srfb fccSfi sio & & -^ > sS-* (jb 39 

StfD I dr8J r '&)Ql6 $rr&-Q KSfcrfo 
:> o L_ e) C? 

IT !! 


V 


^ SToft 


tf o tf IT s5 5^^ sSrfbrSo-cStfS . 4. 8. 7. 550.67^ b 

?6 ^T^e5j 
C? 2. 8. 29.) a A 3 -rf tf - tf* 41 

-tf iJsJSo 
ft *s)S 11-6 G 

8'A 
G oJ 

e)^b cJ5bq5^S'^-)ex7r 5 -D- 
cp 

oo - 42 o r tf X o tf 


-; fc- eo O^sSollll 
> o cp co 


v 


43 
j Xn 

44 o tf [X o tf tf isr^ 5$ (h ^^o o r> e^tf, 

fo sn>8*3 

$jX5n o >3 f e3^j 

OO ("p c? wdtSo 
^ 46 .CH 

coco, o SrS -OfiJ 

'WSSr-o 


43 ^o^ tf K o . S qro8j, 
55boco 6a ^sSe b'nT^T' ^&;5 Y^otSj- ^ 5Sbcoo H L C? 


C? 9 

^'i^^r^^o ^o J^_ 9 
XTT. 49 IT 1 !! 


o tf TT S5 g'oa 

^ 

b. e$$$j <> 

W^jSS, 

f^SS'^ 9 -n js-rsSbo 
h 51 

B r C? 

o" 

I ;5 

9 L 9 
5lJo - "3 

<?> 5 tf o 


Q <3 

j8o 


, 

2r^p= 

s3^g^8S 

ce 0? 9 oro * 
' oco "=8 


eo ip 

L p 


3 


CO 


A 65 3< SolSs -i 

L, o ^p c5> 

Sfe(8c*6o eo 


56 oj ^- G 

, fo eSsS xr*2 
<i 

* S3 57 oJ -si cOfOO <0' 
> 


11-8 (5 

^ 

sSr 
o 

^So^T 3 ^Sn>s3i5b^b fe ^?f 
T Q "^i) "3 0556^)^). 


^^(^$500^000, 

o 


i 

5o 


60 j^bo 
"&> ^^^bo 7V 3 ?), -ytfe 


rf^ 

o oS8'5S tfto-tfca. ^ ^ ^^ e o3r*o 
5bo 

- D <$> - O 61 


' 8* tf K o 76 

o - 


"So^g ST'Sry 

e (5 o 
Ss 63 e) 00 

"o^^<>^^^ ^S^gSbob Kzy^ 
^ c5Stf^ S ^p^QlSo 

B eO > n 

8 lair'tfos&o e5"~^*5k>^> X5tf(5r tl Cig' < 33 nP eJj 
o ob c5 ^ C? 

Q - 

oJ 64 cxxr S&ro ob 

&De 

XjOT^tf^&^Sx.&jOTT 3 e>e)x5b-$boa$bx 


* 65 IT II pzy 

XS^o . 4. 8. 7; 4. 4. 22. 

sSrorflS 
1. 8. 4.) 


^. 3. 7, 15.) U-9 sS g?- V 9 

?<D 'Vtferfi "S neis 
. 
GV *s SS"- |& 67 9 
[Sd-*&o-)aa. 

c5pC5r^5^^) 2T*tfw ^dosSw, S)6^sSvcX5b55bo > 
b^)^ er?C^^d&otf8 D6r > aOoic385>tf6?<b 
lMnCfir^va- G S L t 9 o ocoo, o 9 68 


OJ Jo 6s5o SentfS'Gntfn . 2. 4. 5.) d 69 


$5 
d&efll" (S'tf. 1.3.15.) SJtf NKT ^O tf So 
Co 70 yt&> r. 7. 2 

rrS) ^p^-^r^^ -itffc) 
UD^M os5b- K 

cO oo v? S' LS5H O A S T a-* sfr- & 71 e)^ 
{08, cxxr* 

oJ ^rS) 6Xb ^J cp ' C? 

\ao 

<^ 

S | dj 
8A-5-bb^ 

cO ^ GJ 72 ^oS'tf \Xo$ 18 S dBb^bto^fe, e^3 sr-S'o'Tb 

J Cp a. Aj^^8tf8raotf 

i 
L. ol" f3\. 8. 8. 8.^ 

; 

.... 53 
. 7. 23. ' 


13 $ fr SS* fo 78 &3 s 
3 S 
i *o. tf. 13-10 ^^> 2. 28.) 
. 2. 4. 22) (^ 4 4. 25.) 
(*$. 4. 3- 9.) 

j . *. 1- 1. 6, tfbtf j^ 

(^. 2, 5, 19) 

(^-. 6. 2. 1.) 
<o 

s3S'&o ^-abp sSx^B.'" 

A. 3. i. a.) 74 

o 

! ~ G *> 

>, eS. 2, 2 P 7.) ^ i 

*Sbor4o4Sd6ibo 

P8''i; t SloSooX'- (e^o c 


Cp 

5o * o 76 eo 
So 3e5o 

iS^SbKb S'S 7r^, ^"er^ ^6000 

- 

tf SSbooo tf 3 77 O ' 

Op C5O ($. 13. 31, 32.) ^^; TT-S 

' cO 

o 78 


<?> 

^^SeS cSl^ Sfefe^^S 

(5 -tf ^$J 

(^r. 15. 16 IT, 18.) s f 


73- &> % 79 JhdtSboe^ eOSo 


oO 

<>8 j^c^b"^ If Co r^. 8. 8. 80 o r tf X o $ tf sS s>, 3- 11. 

on P C? 


C? 2 3 81 

16 03 

tf) 


2. Sv 8.) 82 O 


OS cO eoeT* O Z oE_o3n n 4 s T tf ;* s* j& 83 

Sjioa S3fcr.tft$J|rx> -gfe - S. X5ot$8 


5j is e 84 # o Sf tf C o tf TT s5 cxxr6 e ^ Mo^?5?oo S)58 u^o j 
C? 

5 

*J > io-D tftf 
)y 

O 

TETII 'Sirtf ^"^ ^Op 

^ ^ S' 

-' ?oK5 cxxn' . 4 6. 15.) 3- sfr. [ft 85 oi 


\: (? 

O Sl^Sb^dSoD ^rf\Tr2i>. ^o^ &cbo& 

* eO go gaol^cJ^ o5D I) tf^SL.tfoan'?' S" o d^8\"fq^ * 
Hi * ^ oi * ^ 

(^ 4- 3. 23.) 86 o g' tf X o -p*J 

" 


no 

87 il 8 

o ; tfn?T* 

S) ) ^^ $ ^^ %rfci 
bo b | w^ ;^j* 
L d C? 

If '| S 

88 


c 11 
*^ & 

IT 1 }! ijo5$j-*rr-c$5^o 
"^fw^bD^ sr-^ o^o 


^. 8. 2. 18.) 

s ^^^ ^^0^2-, 
cp o 

n. 6. !- 3. 8.) ^s 89 tf/Xo 


j e 
L J 


(08 - . 2. 8* 6.) 18-12 j tf S 

^ -v 

5-a'sn oo 90 


oJ j oS d\S85> 

4. 8. 9.) " M . 2. 4. 14 si- ib 91 <V 


tfowS^bo S - X3c>i 

) c * S, T 

# sl/T (^. 2. 1, 16.) 

*&\**$ SOB L *o- 

^ \i d* >) t 03 92 55 


5" _ vl'o -tf S)'^ ^ o i 5 

if s 
2. 1. 18.) 


Jo ^ 2. S. 1.) 98 I f - 
o 

|jj 
A -^n rx5\7 
*i V V- o Q O ( ? 
L 94 

^ 

o c? C?d S-cctfooe$ 
(? 

35l>:^o Wartf5Sbo^b, g^rj 
sf ' C? So iio d 0^ ^ C$\|do dds 
o 0^*0 -~ c ^ 1 - 
6. 3- 2.) e& (J68 K5n 


2 n Cp ^n 


o lOS^ 

sc ^0 tfo. tf. 18-18 jg'Q 
C? o 

o-rfo A C? p^S^o 100 tf o ? tf 1' o ^ -^ L g) 
IT II &$ 

^ ^> V V 


X "o $ > 3r> t) 101 

Scsfc3K 4 1;&* ^^) 8S C? 


oSo 

^- I 
TCP fiotfcSfcsft 2 ^i sS8dJSS 

riPtS\cS5a^) ^#J 102 tf o r tf X 1 o tf , 2>0 ^ 

6 * c55Sbo3<8\ "Sntfo. " #e$o SJerlT' 'S tfc'SX) 3oo-t5o 

. o.-* i 6 s 

e ' t) 
" {'*^ &tfo no v.fl?"'o. 
aiXb sn 

&& >r*5&. 

> I^SgT^aSi 
^ T 

' 45o* * 103 ^^C 4. 3. lo S^ 


oJ 1 2S Si; 
^ eo 104 


) <3 i J 

1 ? sy NS cx rosr 5 fl co tf SlcS&^o j ScS&^o ^T'J 3 jQ (Jb 105 )& tf J OO c /6 

33 " ITU 


o 

So^^&cS^); S)fJo S$ S' 8 00 

. 
tfo. tf. 18-14 1^6 3 o tf [ K o &" tf Cp 

J\g;> ^P&o-Cfc-iSb atfoS 
a^5<p5b ;5b, ^ (j O3 

C? C? 9 
\ 107 
108 o r S" * o $ tf 


e O. - 

C5eJcSSbO&> g' 

? ' C ) 

(5 , 

^^^^^3^o 
OQ^ *Xi 
V SO Q 


ft 08 O 

^ 
<i 

SJT' ^) tf '^sr*"^ ^Q^b Oa 
o_ s^ ?; 

8 ) 110 c5 'o'sr'o I oO 1- 
L 

s f 
o 111 o: 

"KJQ 56^X3 X5o 


V 112 tfortf^o 

mil e?$Ssb&, e <S -&, Scr- ii 


IPfl -tf&S o5> 118 


^' $> 

3 . 3. 13-15 114 

v 


j 
dibo j OS 
GO s' o S 

x 6j no 5- 115 

If C3 

C? V Q o tf ?< o 

>o ao > 

IF !! 
o 
) 


8 ^. 4. 4. 28.) ^v ^ . A. 8. IT. ocr 118 3 

C Q s:tfo8 s IP! C? 

$ 5 


2 

c a'o^ f 


j^ 


cp 


^0 

" OS^el o s w ^T 


4)3 A 120 * OS'S nd&eo O 
g'o'lj i 


5^ sSr^S 560055 fr-^^iSx^ sa c &d&S*;fc3 


c 77*^30?^- Srt 

1TII 

^ GC ?- 

tfo.' tf. 13-16 =0 o i 

*** 122 &y ^o <O 

5o3 lb 

OJ 

oS>D fe^^D 

o^6"^So - ^Ozy*Q 
6 

i ^SAb^^ S> 

^C&XQ "^dbb^S X5cot5^So^ 
ci b ^ -*& O :- "eSTrS^o^dtfi ^-tfo"^" /^. ft. 2. 25) 
o o ^ y 

g p^^^O ^^o'cr' 

osy- d 

Sj 
G 

. e 

00 5)^0 133 


. 8-10; ^TX, 11. 20. 17) 


eo v 


o 


124 sS dsi 
o ^ O :- 125 


i-r* -^^H ^ c )Sl\-er' C 
^ o/eje) oJ -r"a--o2$b. WS 


126 ti ef tf C 3 0? o r r j 


o 


127 
i 
L ("Sex) 

5o cO 36t$S 128 

IT-ti 


9 ' 


oJ L ^ 

t)8g9StoOtf-S^ 


129 

oSjc-Sb-Sb - o [_S p 

O <5 * "S Z3o5 iS "oi 6 S 18-17 iso 5 sS- b 131 So ' cr O fido - 55*5 1 132 * o r tf X o $ tf i 2x e>D 

Q -tf's 
^ "^^Sb. 

ci C? ^s 

-t5 "QC j 

5 
GOO $ 76- 3- ib 133 


o 

"1 II 00 

C? j >ecv 
G v 

llesotf 134 

j 

i 'j 
N 

^- C? iril CP n oo 


jo ooob 

<M . 
> TS'S- S'r^S' 

L, ^ (5 

rfo^^ "g^^o o aero 


tf tf D 8 03 

V B^ll rfS 

* o 136 j s-Sl Ao-c<S sHS^d-rr**^ e>3 

C? S{- e6 ^PoTTC SotT* 
a 


iJ^I W^j 


(jb 137 


"Stb 

0" ^ b -6 J" >po. &. 3- 11 3. 

VI U ^U 

s^ ^ 2.) n tfo. tf. 18-18 188 jGj estSjrfb x5j 
C? C? 

^j5o^5b^5o Xz3T f cX5b 
C? -^ ^cr8^ S^8S2^5fcex)"eo&rfb rfbo 23 G d 

_ 

^>j.^ 
(? s B 

e>ex) joc^s^^x) ?S^S5o-C ee$ )& 

c? 

(Hd&s) 
v " ' C? 

> 60 6 43 S5-) 139 


** oO tfoS 


140 3' o S" tf i K o IT'ft 

lws$-*:) 
^ <? 


CO * ^ v 6. 3. 8 ll. jQa^sDo (ft -55-^5, si 
^r^ 
(JcSSbn. - ^o8 X5 fi^o 


C? ; (c55cr 

142 O 
|Jcs6ex> (d&^sfcoexs) ^S^d&D eOSJo"^ ^dj ^ r Q 

"^^H& 


143 (5 / 

Sfolb ^rfbj^ ;& O-Atfrfw "Af) o ^ ' """ ie5odl^^ -?- 

^ 


^ 


-eoS 144 tfortfotf tr s$ 


l^Sod3boi 
^ ^AS'ortJO^c^^* ;<b ^?o"Sr50T2r i 8Sb f ^ 9 2, 0*) '1&K* 

rt ^T^ tf So'dntS X^^oSo n^S 1 *';^ rfo 

** o 


6-1 1-16) o )&r-^ 4. 4. 7.) tf. 13-19 146 o S' tf K o tf 25- IT" SXio "^^oo H 30 o 

El 3o S>:- 

<0 l47 C? JS o ^^^ & 

^ *> oj 


gr ^ 

* Q 148 \J< o$ tf TTJL tf 


n 


(ts &> :- c 149 o 


O c? I C? 9 

r. A. 6. 12.) o 


150 o ^ tf X o X tf sSoo -tf ^TT 13 55 
55 "3 151 


tfn-tfg H acr n ), 

. A. 2. L 2. eO j 

(5 O 

^ 

e i ^ 152 $ g"tf ttf o tf ir'> tf . 2. 4. 1. 11.) II VO 


sSasewsfo, 

' eg (eg 188 ;\ " 


i 

o ( 

Si (^_. 53. 8. 1 U) s'o a, 


- o 13-20 e 154 * o g" tf X o < tf (B e Sj u -5 

o 


s 

re 

<9 . tf. a-- si-* 155 IT 


i'r3 n SQo ! M 


156, 

?D 

^ 
o ; eg' tf 6 5$ "^ 7fr> Sfr* |J> 167 

IP II &' SiD. ifctfn ^?S)^^ a^lT'o 

-S { 5 

L. O 9 V ro CJ> 

za 
9 158 # o r tf ^ o $ tf TBT^ s5 

?(Xs5o S<5 O'o , <6 ^ 9 5 

i 3 

o c^bg ^^oS X5 S . A, 13 27.) 159 oc 

I!" (^. *. 3. 7. 15.) 

oS". (g^tf. A. 5. 11.) G vcr 


o^o Xio 
&ce)^ ^ixoxSbdo^ ^^ 160 


S" o x5 


2. 8. 1.) 
2. 3. 6.) 

eo 


. 161 


'P^-X) s>a 
, 18-21 162 o If tf tf o $ ti on 

:- 


G 


it o IF 8 - 183 fo -fir 8 J5 i ^^ C? &^^^ 5 tf 

C? 164 tf X o $ 'tf C? S5B 


" O r" 

o5 / ' s tf^^T IF 


cSr>$. g . 4. 39. 29, 80. 


165 


^jb'o 

e o II 3 
O 166 o sr tf X o 8" 


x^ 
X5 5o 
167 . es d&$s5crc6"&> ifo-ST 3' j$838S8r*C$ ^fin r oi 

' 

FT* #9* cS5o^ 

Stin 8 OS3&. W43 

. 

(ic^xro^So ^^r ) ^O^^C . *. 8. 12. 1.) eBd&rtbr*!Op 5n"So 168 og'tf[Xo#tf ^r^ 55 

b^Sbs^sSx) e;fcl> i && 
9'S\ 
s5bo ' ^ 

r^j 
5co J Sc^o 


XOA tfahwdSooafe [& 3 
fin-do (So 

o3 fiij 
G 


o cp 9 a $ S- ss-o b 169 9 

* oo 

55beSv5j- D ^5o ^,^ 9) ^ ^j"^^l! 0" 
9 <o ^-^ C? 


S *- fe5jX:o5cn^ 'S X5^n ndSbo n 

?T n&ndrrfa- 
o. tf. 13-22 170 if tf K o tf 

o . &. 6. . % 5. 18. o^ n no 


a 3 T tf a- S5-* b 171 j T - nc.c; o * SoXS ;K\ e j 
,? <? 

j ^*r f &ivt) SV*.>r&> 6U" fl j r .iffc - 0rrA 

' A 1 fi^ 

'MKi II OO >'jr^j^. if. ^ 10, 20, 27,) qj$> e5e5j 

e^^'-^^QdJ^^m (Ci ri\T^/! a^i 8J^ 3 

tf tf S^C n "J f 0^'d^ Xitft 

) f & 6, 5. 80, 172 11 o-> esTPj^ 

G Or 

iSooO.^o^ ^^bj 
0? 


-rf 


KooXo ^ 

d&>^b FT^^'J 

60 C? 23 . 85. 173 A : sr-55b cp O C? ^ OV ^ <o 


174 fe 2} 

a-^o |^frc55cn> 

D ^ c IT"! 


H 

J \S> 175 cp 
sp- o^ 0:^0^)^. -Ow^TiSOSsiMai 
^T* -CPQ 

oO 

i 
L S 

|J3S J^o-Cforfb. 

18 e-157, 158) S8 ^oq STo 8 OCT n 

o^a5^s^ a^o", ^c^Sir^* ^^. * t 4. 

j 176 o r tf K o $ tf r ss n n- I *x 
^ ej 


U Or IT* I! 


C? ts , 5b-u) ft ftfoe>30Tb Jfli 

^"* * ) to, tf. 1S-2I ?J 

j Q ^0 aSw^/Nbar^tf"^ 1 SCTra 178 o ocooi c? c? 

*r' - a^ JjS 

oJ oO Q 

l^eso 

<O 179 oi oS 

C ^ efo X\~tr* 
e) - , 2 c 180 o S" tf X o $ tf 


tfw' 


") > oT-2-.a 


c o^J 

aj. G 181 IT !! 6 C? 

co 

A2aL.o 
tfoo ^% -0 182 C? 

^C^^C t> 
j 


9 18S 


ir-n 3^2 

184 d&r* 000*7^ gSbo OQ _ 

^ J 

y 


y 

ej 


Jfco fttf 5 ?n 185 o r o i , tf 
o 


VQ 23 

* 

So* XjjjST*^ (SO 
s&$ fr^o^^"^^. $ s P 3 ^-. &* 

. tf. 13-24 186 o 5f tf C o o s$x>o. ^r. 3. 1. 8. Os!) 1SJ^J t) CO nsro 

o^ d&S ^r 

^fc 

V 5 tt 33 18? c? ^_ 4 
oDO-87v> OS 

o 


'j ^bo ej 188 


_ 

V- ^-^ OJ OJ 3V 


! 302 

oSj-^o 


r^og' K O 
"343 4 S5ST 

o 

rir^'^X)^^,^ fo So haD^ jS SPO 189 CO tf)0^ftdc6Sxww 
j t (6t!^rt 1&9 o r tf K o $ tf : n -O 

^fc, 8h Sno2Jo 


fi^cl 3#Qc*fc;Sr*!>, 22s ^$0 
- j 191 l^w? ;^** V 

^ ; ^ >r ^-'^ Q^^O TPfl dSbtt Sb^Ofi Of ("tf A. 9) io\ 

O * 
<*. $> 8 1L 


ft vo 192 


o 
. & 4. 4 23.) ' 


-> 
C3? o ix^&>:> C? oi u 
c5nSj^5fc. o<3 


*c 


a 


. tf. 13-25 194 tf o ^ 8" X o $ tf :- Sxr-Sbosfo 

*?5 


/ 


fc S Tft'tf rir Sfr. ft 195 l 

8' ws> 


o 196 * o tf tf (X o 


ro e 2) 

f^ ^ 

o ^ o eT*?^a_- 

" 


sreS cst5b^) * 

197 

i ^>H'8&e7 

o "^J&iS* 

15r* ^ch 

i 


198 Pco ^ ^ o 

oaid^e X J SB" o 

)S5l5 e o O **! '199 S'oTbrfb, $, 8.) 


fr) *> co Krp ! && Dfi ' fto''> 


osv 200 cC?n8en05'& cttoKbtff) SsSYw^tfa. 

oO *** 

" i*T5o 


z*o o 

SnJJSr^oai' $ooo 

6 * A. IS, 28, 'gSfe t tf ^ tf* (jb 201 ; *> . e. 8. 18; "If.- * 8. 8; 6. 

cu* A 


Qu ^ 

S'tM 

(2. 2, 8.) 


tftfo*? 202 S' tf [X o # tf 1F^ rf 


9 i s3 
v 


(I o 


: 55* 203 


eo &n cp 


204 12 i TV 

oSfca ^r 8o-u) 3 ^i 

205 


Sn^D |^p 5^) 


cp 


OS'e^SSw 


206 tf (X 

"i/Sb. 1. 5. g, , Kxr. 2. 8. 0.) 207 


oi 

38^ j> o sfo^c-CSbo&fc) ex>^csoa esdn J. oi ^ fi^'238 


Go 


208 tf o IT ,tf X o $ tf -sr ss 3\. dfe. 4- . 7 i ^5 
o8!i e. 


o KlT'O jo 

S) J ^kx?? 209 tf. 13^27 ^o ^Sr-o ^rQw. e>j Sra^tf #o 11 O" o 

ar^?D7Y- tfe54*cS5cx>-CfoO(Sbb. --_~:.'^J -zx) 

9 


G j 210 o " '# tf o # tf j j S) ;- " (tt^. 6. 4. 8. 16.) 


oo I a>"s 

16 . 'ioo 
(2) #JS 


5j 


6 c? 


. eg * (1) 

. e^gjt 

5 
j 


(j5Sld5bo, 


212 X o $ tf "eT 9 
sfcr^S^z-fc 


?1j - boo 


(^boo. 6r. 2. 3. 9) ^er-tf^Sbtf 6 ci 

^ j ooo <b 3-82.^40 & 

s 

Sjt * :$ " tf ifr- tf* LJR> 213 

IT" I en So bo U Q , e)KS7V*, StfjjG^'^g'o&oTO <o ^ . G 


214 " o X tf (X o tf 


c*5boi*x^ TV?), 
j 


. ^o 
- SJwS'ir- 
"Cn 

215 g'tfj TViSo 


o 1. sido 'e^St 1 

s*,0 c&*x) ] 
o u 


OV 

G 216 $ o 

i7 

v. p\ 


"4,$5io -5^0 tf ed 3 v 

iS'S^o 


9 b ^5 


, ef* 18-28 cn'^So 9 


eo *lo O 8 J? | A <!j? .ITS! 6 -S^o "<S lo-O 

cxxn> dtSo5x)Oc! ^i o"S o 

U a 


r3S5^^x) 
9 S 

60 D 

ctfbDOtfoto S^8r!b 

9 eo 

;i I <6 -219 


b^Cv ? -a ^S'o eo eo js 
' 


c i t 
L 


^ S)6^S' 1 5Sc3XiiSa' - 220 i 3^ 85 :- eo e> i> 


o 


9 u 

6 tf 


*a. 5 223 S)O 


X* o # 8" 90 o 

b-Sbofo(&--r c tf,e3^ 5" 8 c55b^b i5 Q -5d 

O^O ^S 5 
9 ,^e^ T*^rfS3sSx>/5 n 'S'^r eJrf \ sT*rfSsx>/5 n 'S,'r e etfo 
^3 g'SrssS.v 

U s&D?5o'55 ci&c^o 225 a I35 
9 ' D 

i SSbeldSw 
#o.tf> 18-29 e 

oSbST ix)T5r b o&ex) ' 

9 & 
loieso' ' ~ 

J L 226 # o r ' tf C o K 13 sS S)Q dtS)- 

SSoo, . 
9 

o ^on> sStfoS ^ :- 3 

a--, 9 


tf e 

i - 


73* 7V=S, W 

. ' eg 


238 GO 


9 9 


1 229 0008 


eo O 

Q D 

280 9 

-ca 


8 "oo&K5, 


OJ i 

V- SSI ex>S 
9 

eo o- - 


o 5-fiSio T'o a^xo 60 


232 O- TT-'S) 9 eo 


f 3c$rt 
-. GO ~ 3 t 

2Sb ef^.M efcoo^C"& SiS 

9 c ^. O ob 9 

' c^ ji TTN 
^ e) 

o3x.s'_"si cSSbo^Np^c. So' 

-Sbrf 
9 6 V^ 9 alr3^r335bo 3fr43 ^S'o^S 
. ^-eo 

S". 18-80 


^ o 
<S5bb '' 


> 

, < V ' T ^- V 00 


, oooS dJ5b?3o ^ 5Sb 25" 8 cSco B 55 

2S6 3* o *f tf T o $T tf Oa ^"0^0 


^S'55c 

Cf) oJ ^ SS^ff SO j 2JSJT)cJ5oo^b e^STyorf S'sSbotf '"^^b g' 5"^b. 
L (? 6 s5cn 

C? ' SC ccss&D ^noSb ^^o ^"er^o"^ -33^1 

oJ 3 G a 

Ii 3 2B7 iw: 
288 

33 

cxxr^ SS'q^sSboex) ^S rfbSo*u) cS5ba 

oar 240 o s $ o o5^*h& 
(? oJ ) ~B ctf^oo gio^'o 1-4) ^^b'a^^^ 

*> g'o&'ft "Sw^b^Sdtfi^ cXS 


. tf. 13^31 o 
> 4-4-19). o^^ 242 . "3 

7J o oJ 55bo e^5^o5 i 5^^ >^^D^3^55coo5b ^-ixo^ 'S" S3 "Hi! 

D 

A. 7-14) 


i i 


9 
o-4SbtfS) ^sS^rfb-tS 

ir 11 rs 

rSC^^StP TJar 3t o 

s5bo ? ^^K5i^S OS'q^SlrfeJsSx); 53 *<J 
n* o i^ro 
o alf 3vj- 


3s- & tfo 9 S5bo , 

00 O ^-^ 9 9 i^g'x Go 

^-^o 

o v. xo 


cO 


e 
dsfci, tfjs ^5-5cSo 
^ <o o 


s$bj<&o& S 

^S) a&-OTi 

f o2foo7TS5a, -^^6 "^^6S?vi e3^^C^J^^^bo 
^dr^"^dS>5S>3 TV^S -^^50, e^^o 

'o^i 

do 5oo 

O 


V) 
C? 

o ?^go 
6 5 

'o" 247 
oi 

o^S.-^S, ^ef>^ cX 
9 248 # o r tf ^C o tf 

ScT 8 w^f s} ^ 

oJ c5Sboo ^tf^sfcooo a^o tf* 249 *eo K 1B-S2 C? 


C llll .c , s^ 
^c ' a 


9 250 tf 8 


i 5 


15 

76 SsS >5 
cSSbS) 

>o 
i> ex/ 


9 -J" 5 


9 


252 


<v 

o-aSb. ^ S 
ro 


c35:oo 

253 S^S^^) 70POoB'0 
c) ^- -Q 


^aS. ' 

:- 'Tero^^^S 5 c5i)?D W . 


c6S> ^S 254 #ortf rt 0$ oO 

550^6^, ^ 145 jS-sr*oo cSSof^&^o ?r 

-fto b 
255 "3 e^^b 

^56 xc-t 


# o 8" tf iX* o 
IF 5 !! (sgptfof^sSx 

~ ' % <? co 

i are6*x>' ITV-'O Q oJ S5rfdasSsS3ouSo 7^550. S 53* 257 A 


9 


ff SLr? 8 ^ >l 3 13-88- 258 ' tf I ^^ ). 

l6Sixj u ^lo^ooo; 
f- *t 5" KT> 13 ?.r^bo ^P&o-O 


22^^5b^b <^eb 
eo C? 

^i 


o br3 

r^o 

c^Sboo^o^b. 

es. 261 )r6 esi ^d&Olis 

9 

' 855500^ TdDr^ 
^). 
lb 

&-ef?^ Po&^^^^Sbo ^&o^2S^&. ^o^^b-, 
lc^Sr^fe; SSb^D^^ S&T- ^^io, 'S)ooa<53b5l)oX' r&^a 

5lM 262 $ o r tf ,C o tf o Jib .srtfo nS lid&ir'o 
sh s? 
S'o^o - 268 ). s5o 
b 2005 s 

9 (J- g) 

ro -a i Soils!} >ia 
L 30(Sxrs ^bAb-ST 6 sSjj^-syo&ejd 

'o^SboTT ^5b^6\^oo e5ef}cJ5So^b^> ^3 SfeoSS 
O ^^ <P a O 

o SO'o55bo7V rfoo^^^i). e^S-ST 5 4 
-Q g> 

'oftbras* (es& eSJe 


264 S" o r 5' o tf TT^ s$ <> 


^o5b^*^& c6\ - t&r-<So SSbST s3o O 

S^o^sSx) ^'L->o -eSoSoKSS" g\^Sbb ^ 
^ roOo 1 ^ 9 


53o 
lo"er so 

_. S^^DsSo 

eJU > O . 12-S2) o 


tf. 13-84 

*) tf ^ *f >? \S vr ^ -n - ^ 

-4/OO ^OSO lAOuf o TF\ o5. v 

^ . ^ ., ffSfl^ _s + 

?8 200 S u^NS^oa. S) sS^SS "S^o i eT 6 SX' 

v .6.0 

sjoS D ^ ' O Co L o_ 9 

o 
O 9 -v. Q o 9 

9 O ^07^6^ ^-^o asio" 

o 66 r?t) 267 - 9 

tf "Sow "^^^(^b isS\ So S ^dS 

9 C? 

xD ^o^5 "^"^ g'. tf^o 

55 S ^&; 8 IS 3 1 ,_^ 

eo.-^b^c^D ^0-^^5600. 

n gj 


268 tf o r tf X o $ tf ' g'r^ S5^Q.2. 3; 
. 3S8. 20 ^^^csSbwStfalSn SSolboeS" g.3 55 -^ 73- 5fr" > 269 


o 

^r:^a5^-sr D ro 
09 a^oo 

^oo 

i^b8S8b^5Sxex)' 
L 9 o 

L v ' ~ . 
L ^ 8, S 9 

r 


6.6. 270 " o r tf C o tf TP. sJ 

^A tf 

12.95] 


2-14-18] 

-o <&o2^o5Sboc;S) I 8osSwSbi3'3 T^Po^o^rT 

f=o Q _s ^5 

f ' ' ' o5S '5e^c"p 271 


6 o 7^5boo )bj 

<? 

272 '. * o r 6' C o tf -S s5 


i 
L titf&o $c^\ 

DO) eJ~ 6 o C? 

^55b55cx^ 

5533^b XS^Do-^e^ 

55b6))o*u) dro 

SnS CO 

-0 'dS 


Sc * ^: 13-85' <*3 
eo 4,- 5, 6,^ f 

^. 1-4-10) (? Q_ . 

" si !S oocr-o 274 tf-o r tf C o # K t . 

, S'-rO 

4-4-28) . Cx 

cXSoSfco 73^1 ^pooo-) 


1 fo " ' Sr 
X 


3c^S-6co* 

9 276 


SDoi tf-S^KoSfcaSS gtatf \ . 

L o : v. < ^ <>> o 
O 

S-11-6V 6 .' 

9 


isSo 

D 'ftfe y *t6 e 8o,' dtfi 

CO 

f^osSbb C? 277- 


eo 9 

cS5ba$ oJ> 
iS o ^ isr O a 

Sh oS^b I W5 7^ is 


.278 sS (> IP II " ' ^>^^ 
"si 5" TCP \ > 279 

er-^fs 


J 8 H e. 


<? 

& x o"t) 

sS So i s o &'o 7^0 

280 ' ' f o S* tf o # tf . 7CTC 

o ~=y a o e 

^c&r'rto ..a ^^r^ &f', 

"E^if sio'cir 8 ^] 5$g jxxr*t>5iv 

f t* " 

D tf i *5 

*' w *^ j * 

Aiftfco cr 

' 

cx\v *tf' t &rt|&> rf^ ^ erc t tr tlTft&sfwK 

1 J V <)P 

5-lfbir*oJSf 

,v 
,. P , _ 0,9 ! . . tf. 13-86 281 lied" ##a i Sjr 8 g'o SS 

oJ ^> L. o oix>ex)' 
O ' 

35^$''^boe>^b-i 

-tfbc 
9 O 

O 

" 

o .9 

aosS&,^^ 

r o oS'dSbSr 6 ^.5S>30^)^ "S ^r^s5b 
O i 

^^5joo& ?o 
C? 282 ' tf o Bf-tf i* tf ITN 55 

. ^ ' ^^V. 00 


o) i 

a 

o Sib 

. o, ; ' ' 9 o-Q cXfo 

a 
9 , . 'i) 9 
"SoSiSi ^5^x)K5S) i^vSj^atfo&oex). " tfj 


O | Soootf Qoi"-ar& 

S- ' v-- -O 

o i 284 9 -9 IT 5 !! -O' O O -"3 c6. 


90 i 285 T8 IT) CO 

G $ 

o^~ Sc^)\ 3> 
<0 *H reT'oi 


:- ; ^5 e^teS 5c^ 

286 o $ K oi IF 2 !! 
t e> 

-L 


^5600 

' 287 tco sos 

' o dSb^brfb 

s5i 
L O 

5^5S73 iSoftDO ooo S5tr8'o&oe:o'^)- i 


288 * o & tf f'X* o 

ir?fl 

e 

I i 


s3 " TCP , 
o Sj 
C? 

. A. 17,14-17. /. ' ' ^-"' ';'-. ' 

'^ '^rt.o-S^i^.o" S5ef5feQ 

' ' 18-87. 290 


, 260-25. 


')230 


291 90 9. 
"0 CO iS i *>QO X V s^ %/ v' v' 

Mv m ^>OSO |AOq5 O 

IF !!' ^D^&oTT 1 -s-^e^ (1)33] 

T | X'"T D >0 

^ 6 eo OeD Q O 

IoS "f X 86^ 


6- 6 i^f^S ^6 ^ $^?rat.?So ^zr ^\sll So 
L o/eo O s) so 293 


i IT !! ts3"^o 


rt 
6' jS - 

w 

'oae'g' r i ) .9 .1 J5ooo. ^. 2-2-8. 

*55^. ass*a ^5S- ssS.j'-ritf. ^, IS. 5 

. . C? . : . eo 

^ f r8 g'sStf Xo WS* 
- o . a- ^- eo 

. -- . ffe. 4-4-20; w^. . 4-4-19. 
^db'C>43 e^bSo^dSbSSboexi'J '' 2jo-sr>o. 53 7V;S) 

'' sS-^'tf tf- SJ ^& 295 

1T*o2L " ~ IT !! i ? 
S 

oJ O CL ^~ 

~ i? 

:- 9' ^C55bS)- 

5 itf 

296 ' r '" (tf o ijf tf 

\ 8 TT^O ^o 35 So tf > ex> 

<)__D O ** eo 

26. 9 
^tf IT'fl eo ceo 

w. dfe. 4-8, 2'&-SO. t?s ^^ c 

^, 8-4-2, O o 

SvT 


ST^r^^^j^bjO . 4-8-22]; S* ^4.8-22] ^o 
o L Q> 9 oj 9 t 

C? 

^b SOSC 

. eT. 18-88 2$$. 5" o tf tf o # tf v- 
*' 4-S-2l);c 

g'o 

e^S4o W^5bg^ e o (4-5^,1 5) ^-O'to e$S!o !) 

o5;rrtsSco.* 

tfotf < ^Kr 8 fl7^P^&co eS^S'ft^Tfc. Usp& 

s ~&v*J&1f tfo^ 

tf^ira^^ ^s^^^, 

; 

c? j 

b, 


\ ^o^ ^ !)* 

(5 Sos^S) "r 3 ^. O rt 

8 ofcr* ^ &^&.^o 

J o 800 $ o if $ i ?C o $* 5" 9' is 

o O D 1TD 'SSowooO^ 

<0 o 

'ism 'tf^tfcn^oflo 

; 'A JteS iS> 301 > >o^#SKs&^-^ro. efe. 8-8-5. D 

:r^ a^C < >r"ePoa'5j 
o cO 23 o C? o 
T^o^ ^9"oS 

^^&o g'e^X'X'^, 
G^ 

^-*^ b'o- 

?5 9 8o-0 ^33 So ^^b^. (^Sj-. ^< A- 4-20) BOS 


^b i c) 'c eo 
303 4. "eTo IT 5 !! 


1 ) tfo em 


i l> 804 o sf tf C o .^ tf o ?o oo flii ^ ^,' v4v"^Kr fl oS'\ fl^C w DhV</-'C^U- r-^ic f^ri/i ^"JT^ irif aj^jtx a 5 4 ^^ SOS ) 

(J '5^5 C?L 


eo j 
C? io? b\ 1-8-89 

306 tfoS'tfotftf lEP s5 C> Sf 8 \o-tSb 
oe) ?ii y ' n o^g' iwsryVw 

O v. (J Rl 6 P^rai ^9T* ?*w^ ^5ai ft' a 

O 9 9 e U 

c^ 

"^ *"e^e?(^ *4& w-^T>K5to3 
i( 4^ SOdBbStoTT 1 fSi^SD^*), ^Nv^.'Sb, 

lV)8fe^, ^ j^S^ 1 ^ *0^> S 

9 9 , s 805 6,0 CJ* 1 :0 


STofrtf 

808 " o <f tf K o tf iT" s5 IT* II g'olj 9S C? o IT 11 ^ 
S"- 
c ISO -5yo S'o 

^- 

IT"!! TT5Sb-^r B F-oSbe6f&{ioo 
o 6 a.3 i-^oT & S3 "^ ' 7T sr ^ 809 

n&8 (SSSs^ao-OrSS. tftf5So5S^^5&5b 

is S>i | sS 

L eo 

i^" " 76s 


isSa KO^J-^ sSo&-3$SbSx^tfsfco^ 
L s Oeo eo 
tf 

? 

D 

r5^33--53^og\ 
"D^^Do^' ^'csSbo 6 sr "w 6 6 o 

., i' 310 tfofftf^otftf IF^ sS 

o#o oo S) !- 

' ^r^-i^, ^i% 6-1*4* 

ri-B'^ 6Vip ^PiS 1 * v^v^^'^i'lil 0'$ 55 

trTS "&> W'o'Tro fi)|r>&^5^"'C'0'^dj|| 

t- ^ *J 

n *j'o uv^^'^c ,\v^ ^ &';W A >'J ?vu* too O ^^^^^jc^c^^cr^^.tw^ ^j^5& < :- ^'tt : 4i ft<; tf\ fft-r^ fflf>5 "c15 a>l 'C^* (Vj"'^^.*f "J'*o oShSj^o fS 

> or*o iWj^oo l^A & 

v-o o W*3 l < V\&)3&3 S\l'i^HK .0^ 

v J TCP 
lo-a ' 1 


812 f o r 


Sb^o SSbe'odSb^o 
L?^,^, 3-8.11. 

23 S" 318 DoJQ6 


. &. 6-8.7) o qp 61^ S 
. 6-16-3) o 


J^sSo "0. 13-40 S14 2^1F*oatfofc)o < qrMr . o K5 IT 3 !! e3lb, 


~!)?6 

Cf *> 9 

8s. &-0 oiosg^ e>^43S ^r^^^^So&j 

S'o CD 

22 ' ^. 8/4, 1- S ' *"c? ^ ^S S -o * S^ ^^.* - U 6. 2-14 "eT=(? a:- f 

e'^ 

9 315 


0"0 316- 3o$$\x;o$$ 

efcS 5^. g'o iS 23?Ce$otfodc$5;x> o^SlsSo, ^)aJ-^3^ 
o 99 cro s 317 IF 5 !! oJ 


C 


O-/ TV ?), tTV^oO^ (^^"^O&Da&A TT 3 ?^ ) ' 
C? 


oJ <Q 81 8 S'oSftfrX'o^cf "^"^ <& ^ 

"" " "s D$ e^^og'k- i W5j^os&>s6 SfJc&^f sSfi^-tftf eo "ePB 
&d&S5bo ^5,^ fc Sj^^b^^f^' 

L -Sfl 

iS^^n o&oootf dScn' cJ5bo 

L g> ; -o 


2Sbo g^ o S3 "3 ^ TJ* 55- (&> S19 eo ir'SlT'g ^ csfc 

5 S -5o 76^3 j >>r7^&> 

> D_D(O SJL (5 

SSoo, r*e 
^ 

&$&&, _ ^ & |T ^ - _^_y - 

rOC" > C553 1.? 

ej - 18 asJ) 

'55*3 i 

L isS 
e5crrs^& #;& 

dSoo o 

ltoo 55-3 " v tfo. tf. 13-41 322 i 

L 9 "s ^^- 

2- o 0-^0 ^<0 1$ e^'e 

<0 9 O 55-70-0 a ^sS^sSboo Six^S^oo ^cJSb^S $3 8crC& O 1)23 

^_) 


isd 

^!< 

I sS^o 

L 6 iJjrbl >- \ 

L 9 O i j aiOSsSba; "^^b ^cSSoo-Si)^^" es^-S ^ :- ,?o8-e)25 

L O 824 $ o r tf # o ;?r'S5ttw 
tffc' ^* w^ 

tfl5?Stfoos5a% ^" 

w V* O 
325 176 9 

e3^5oTjr ^ 

i3o!hy<o & 
9 v- o 9 

fi* cO O 

tfll iS 
L. 

7i r; i ? ' "53^1^0 \ 
e) 00 326 tf tr ss 

IP II 


55&SS g'lb c^? Stoiro -Los 

S&eJg "T5oo cS&^sSTylT 5 ''^ -" 
' 6 5 C? 

; 827 o 


6 ^ ^ t 

-OTr?jro 


iS 

T, e^o&ctfrff psto tf OT 328 o 9 

TT% iSSeJo 
? L o 

'S' O'^'oS' r-s-*i . 
o Sz-^o-CT^ 7;ro S) "IsSo ' c- 


e 
eo eo 9 cp 
IT 8 !! Sa^fc.fD 3an>5 SSS 

^^ SS^ 

zs^tfsSbo tf&s5o 
9 Q ^ o 9 
S'ooo "Ss5o, 329 oar "0. tf. 13-42 3,SO > Q^oo 
oo o 


69 S' tf &, _ 
09 


s So 

o ODJ- OSS' & S3 ! > 5fr > ;? SSI 

IT 3 !! & - QtTo 
5 NNO 
e) e) g) 

'^ "S.&. ' . S ^ix il^D^ -tf 

^ir Sjof acSfi^-tf^ 
oa$b 


-& sySS'sSx) ^58 


332 # o ^ tf i X" o # 


. o*>9 cv 

eo o -g^sSo^ sS-Lrfb. ^o^Sb ' TCP 5 ST* i S) 


'o 
i 'sSx>. 814 tfoJftfjX'ocptf -BP>| sS () . 

Q L o O '' 

If c1^ Si? sS l 


ul^o^ - eJ 

ioSb islTS P 

?l - 
O 

'irti&to R'wX" fi5& J 

Sfa^ (^^^^Jo) f^^Kb^'/r*) (tfitf)Sb\ "32)^ '"s; "jSft'^. ?s R5o M -1^7% $ 

^ t - u - O -**^ f)S" K \$ 0*8 'J$v> Wv 

j^Vu ^^sgsiww^ 5S-" 
i 
L oJ 336 v o & 5" | X" o 

IF!! fcr*8 iv^jir n 

Sb^b^o. tt-*8ilc5y> S ' - 

j^ t?% ft\?&*&*~&\\ 3o 

^ w ^ 6 So 

i5S)ft abt^x) ffesSsS 

5'wxW^X) fCP'^' 1 ^ v,r^5f)^)':f'OP 5j-to 'x>^ SSrf t&J-jiu^ 

O JO ..,0 

XJ.Tcn'asSa^SI \,1 flf<coi *3ftit)j7, )^b"uib Do'^^C^SgjT,:,^ iSiQoi Ab^/'Sb #Xs 
1 5S'S 
tr-S), (A) SS7 


So 


CD 
O "l>o.5 3-5) tf. 13-43 338 o tf i S 


So 


0J 
i 33 889 "SPB irf 


-8S IT !! 


340 


i~ -' " ' 

4-1 BO] SJ CD 

t^^o^TT^^^ 2. ^sS'tftfsSbo iC 9 

-5^&. . 2-1-20V - 

6-8.2) e^o i 

| 
L 842 28 5S 
33 CO u ~E # 7r> r i S> cr (553-0 orxS *3 

rfb X'-S <O O 7V$b. 

.344 


oi V^ 3o T^TQ i So "S^D.a5belc55bo - ' o 

^^3^5) e;\bi3 V^ _ a 8 \ ' 

*w 


o^o^ So 


tf_s> . a'. 13-44 84*0 tfoS'tf^otftf -8"^ sJ 


"S 
*D "&6. *s'o wotfbotfo'tf sib^^bTPo 


r 2^350 

T&tf -fiSB (^gafi)- ep Oiff jraw^ 

*fcoflb-SlbKS^r e , dSb^j 

(8Scrtcah)-wftc3ss& tforf^ 
(^^ ^8?o-fiwS&sf\C. 

a^^ ^^ i ^ &0 ^ ''' ( 0:- ufy tf^o J> 

^KS U 


5-12) 


SSb 0003 6 o 

o ^ 

-^rlx cStisXs 5b 
e5S) KT\ SSb^b 848 c^y pp);5 3gi) 

9 C? DC? <? 

rf ^^rfcSSo&po ^5o7T b'"ScnDcSx55boo T'l 
3cr*>o-:$b4o6 ^osSco ^tfo^b.S 
'^ - ?3os5^5bo S513 i^T ?D^ri 

-.& D 9 C? i5d 5Sb^6 73^)55oo b'- 


s 

(V 

15 isl L 

> 9 Q S 

ct 

<? G 

sSb-*V)8 ^Sb^o ^ li f^ir c X'^b-'sn b'o" 

Ti -^> gs w (1S-24) 

?o55bo iSo 
^ ion 850 o S" tf ?C o tf 

^DTOnr 19 SSb;1o &&*o ?f 8 XStfz* 
RT* i "jr^ 13 i,1o 
V)fl>o"iS 


ls\i 


) tt 

^t 

? '^>%^)^^" 851 > 


i o 

w 

9 

ozT'3S ) ;l2oo 
eo 9 

^'i^QTT 

O oJ is 
t> eo 9 7V^ pi 

L o 

-^b^ g'c^Q 5blD cSSbo 
< j 


352 # S" X jX" o # tf TT^ s? 

cJSbo "3,x> itfsS flo-Sfcrib? SSbtld&o - '.r 
K;^ CO VM, ft*w I 

L 


v*i 

Sr*^rvx5oO two)4)] 5^|fu 

T^^ ^^fe'caTr^^vjtt TT'fft f*j^*sx) 

u '^ v ^ eo 

-SPgo^'dSSbttA) SSfa 9^*5?^ (f^ i) 353 i 

L > 9 

^ 


t 
L C) 


as & tf. 13-45 


354 i d. 

i ic*5b g' tf^TT> 

^|oS5o^D. ts^b 

- S'wsfco 
O 

^d^b3' ^"^O sS ^os eo 

So sS ~3 tf TT- & \*> 355 

tf oioA? -&>$ 6^p>U 
TO L5\20^r B -i5o (0 > 

(? io^ ^Kr^^S 838, sr 
L oJ. 'So (o #7^0*^1131 oil II 
L O C? 6 


856 ^oS'tfo^tf "e s5 9 


8 ^ 
3n> Of 


^o 

6 o O D 


eo L o O ^ 9 

X" -25 "^^ S' |7V>sS-8o X" 5So i^Sfoa^sB .0 
L o O o iS cxxr 53- b S57 


75 vrS3ls i ao llll a n 


\ 8 o ^xa)~ 
6 .3 358 c oi 
L o 

^o ae^'c 

is3fiS)o ^S d&otfiB'tfra i5i^S).*S) w-0*oooa ^ 

^5 tfSoSSaoSSb - - 

^ */ 

" - ^ 'fjS* S" ^\d'C 55bff'otto EI"^&^ 4 (%'^o w 4i 
<p js o5 66 i^ 

yr R "aafcfio Hb#o#o w#Co ?AI""^ S^'^o^ .ITU v^Bm^- ^^ rsr&* ^fflf r8r*RPH& ttt - " ^f 8r* 

C? f ^ I I o ^ 9 

T^S^o-tfbfc^.fcXJa 
O 9 

y0& 859 


c? 

o i c55b" .- ob eo C?^ 

^^oS ^c55bo4o c8o^7 -^g 1^^ 

oS^o ^gSs [^. el. 4-4-16]; 
^o srV^s' f^. ^- 4^86J; 

s (^)- ^- 4-3-9); "^ c,:$: 

M 360 S'og'tfX'o^S sS 

iSo 


is3^ocSSb ~^n>;Co 

L o o sSo S^ 
So. oX^o iir i 3j r -"~ 


361 


*$j5 ^V*4o^ 
C? " cp 


. 9 
% 5'. 1S-46 


2o 362 o r tf C o 

iT 
vl IT 5 !! iT i oS 
9 

os i7 C? 36 S o lr WR) es 364 o^5 itf o # tf ^p<\ s5 isS5o 
r/ 
i isSS 

L o j N ^<os i PO & 
^oreT 10 ^ isSSal eo eo 

stf -tf c3&)8 


1TD lo cSSo75o 
8"8o-8bfc> 365 I o g i 


afecxtto, 366 9 eo o 

5bo 

OJ ) - D c5bo&' AbST*, |^o8 5)o-.7-o os) l> IT 3 !! O 8 fl cro fo 
868 o g tf C o O fi 

i y ] fs^oT^tf (0 CD 1 S 

^- SS do dirt* 


> S69 cr3 C 

- 000 ^03600 , tf. 18-47 370 SSb&y 

&> 

9 

8c55oD 
31osSo S8ll crb" 


oe TV^^D. ^ 

to . 

ro 
oi ^\ 85c^^^booo. ^ ^asSN^OTO a^ <55b?v3 X>a!.Ool 

<^ D 9 ^ . ^ 

560000 |So-$t T^S), SoiS eo 
'eT'D 13' ^eT 5 ^ S)?6o\DoX'^oex) eo 9 
^ 

3r V 372 o *f tf o tf IF sS <j 

5 6 isSSess 7T*o 
L o D -511 f OT.E- r s3 


o 9 oo o 

^6^ T:TO - o s U ^D 
(? 

jS'o 
G O 9 a 


374 osrg l5xoeJco dr' i T^S^o 


So ~v -Si! s-3 
ITU "SoSb, q^o" - -Si ToSa i 
, ( 375 


i XD 

oo. O 

9 o osS^r^r 6 as o^) I ,5-;o e Cooo 


376 " o *f 8" j^C o $ 

5o d&^fo 

D 

eb \ tt-* s* *.'' %>^ ^ ^"tnT~n $ jj r *.s is 

)cC)CcX50coO5 T! S T ' oOTS"*?) (OO 
cO O <S O 

6 S^ 

IPH 9"^ O L ^ s i 

"B&cSS-x)^ .S'^csfi ?5o 
d&o 


O 


So. tf. 18-48 878 sS 9 & 

Cp i, .fi . >- \ . =. . g> O^A 

o,^ O ^ 7J* oJTJ j <O O / C7 ir 

^ r\ . ^ ^ . 

""o 


i 

L 9 

o^' i ^&) o^S 
o ^- G* O 

r* D r9 

OOQ "ticS *S5 Jc6 

- ^ 380 tf C> fc>3o > liosSc IT 3 !! 05 
00^9 IT !! S5boc 


t 


TCP fr'& 381 | 

L > 9 

8)31 d&sSSo Iba'Sy* cScog' -3--:>'o3i>o S'CLV&Sbo e3B) 
C? 

(S osS^^sioSSb 2jo^5\"sk 
^cSo2Sb(6) X'oaSo. cS&^sS 

Aj^6\"^D i3o9 c35bo5"^^oio. 
<0 -u L 

o55b 
5 irssx) iS5;rr3o)o "F^c-T ^r cS5i^r55^9o 

"So43S7 ei^^o^rlg'S' TCPex)?^ S#s5ooex>. 1*\ S}55troK) 
eo ' L T / 6 iSSs>c 
r B y6 I tf 83eS 882 r <5 tf o # S" ir 

dlTV-'sr ar to 

?! i8 .^^ V O o 
u 

'25 1 

*oT 


&3 
i'rfrt X'oo^o g So 


383 9 ? "S^TS, 

ec^-Sy^^KoSS s 75 eT 55boarotf 

sy'T'o^ 

^*^> : 3 6"^o s ooa 884 


\s5 


d 

5ScoS S'l^SSb-' ^o56bo is5?5 ^ SSb^b^b-i^ 
L 5 vl -* L 1(53 

09 ^- 9 eo 

o5j aa, v o 

SJf- 885 . 

<? o 

^e5o"^^o^roo [IdlT^dS^s i53^odt50(3o IT 5 !! ,"<% a\ 13-49 ooo~" 


Sted&sfo a * 

ooe- 386 " o r 5 X o $ tf ir > C> 

is3 

Pi ^9)ozo^bol "Soci CO 

55bo So-ifO ^ is 

55oo. ef)1b "^D )^- D jS3o 

> 9 es c? 
i^b &**& ^55aD -OT^^cSfio^ ' ^5^o -Qu^^r^r 8 ^^g'sll ooo 
-> 9 9 C? 9 sf* S> . - 1*87 c3&5551#sfco Sozsr^j-r '? S3 SECTS' tfs&j 

<? c? o ooo (Sb^o^^-g^ Tcrl^'F ? ^<b S" d&S'o^w 388 ^ ^ ^g" > ^ 

9 eo ro oJ 

S 
9 ?-x>ai ST^Sla 738 

6 

oo3 

IF 1 !! JSSS . . 12; 

889 [18.80] )c^bo T r 9 S^o^o. ^?? ?s5 i^ 


S'o'^ 1^ 890 # o $ tf i X* o i^d5b;5a3 "&>, e< 
L ^ 

c"^) c35x>o^4DS) 

C? 9~ o S^ cT ^'^T?oo 

r^o e&c5&)"Q Sg'o^o^sSo 98-8^11 oog. 7cr\ "^fteoTV ^So-O tfs^ 

S) 

9 9 cri 

iSSS' 

L ^D co 9 jSod&co " ^ 

ilJ Sr c tfolT r c le^S'ocSfiTir'o^^r' !?C^slI oo2 


^ # TIT &> ^ 391 

15o&>;& l i a i 08 o 
b' ft?) SO S' OOCT b4o ^r S)Sld6b^o^) 'ST'o S92 o r tf # o # 

r" -r"o oog- . 

) eo 

^n cX5b?^^b.(^ 5o S^eS&o ^^J - . 1oi> 200^^ S "So-* 58 S^^rfbS^, dSb^^eo'sS^o^o 0':- * 

'^ 

o^d5b^^oT^3 isSe& IT'H 


o .r6 

SbXb 

' 56"0o 

*> L 


; .. . <p 

>'. 18-50 894 

tfcv, 

ro * tr>ao 
L 6 

4& Io5lf0 ! 

w L o i 

\ O trxrosJxie>o 


ib B95 <3e^S)|Sy 

& 

- 9 ' ' 


6 (Sao 

L 6 o 806 .' ' $ o'ti & .\X o $ 

eo5^SbXb$a $rn5o*&> - e> 
eo , . o <? a'rfooS-?Si$ill oeSo^s CT* "rfo "r^o arfoo 
DO 9 O O 

- ""So^o^b 
t - 

dSa^^ &- '^^^ "?5 iKSticnwJsSw^tfjSb 

Q JD V* 


SfenS SSd^Sx^PocRSbcKSbDoS 

,0 - ac 

-O'flja T^^b; 897 is 1* *53. S' 


o^po, 


D - 9 

o.dtS;).oS)2Sb2Sb 

J Vp 

tr*^) 

' o5b) 

9 

^ iofl 


f dj ' i 
"L; ., 39' 55-9. ?0 2- ) ' IT 3 !! 9 , c5xr ig 
'^5030^5 " 

'c 
b o" oSo 899 


' "l5Jx). : 53S'j r - -c3crA 8 

^ ' ' =ur'f!> isa 

j-soex) ^3cr^aox? r ~ cx cxo. j 
'(? c? 

5 x 400 


oSj So&o -CS cS6 dk- Sos' i'idt5bd&n> 
O.S eo e^^ood Q ;)..' ' , - .0) ' ' . v_ ', oJ 

..- : " ;. -. , ; . . . ' ' - . -. '. S e a^>? 
'23rtfSSr*e9-^x>, "S^ &)ififes6rieSi ' & 55 ^ -f 3- 3J* ^ 401- 

' ' 

(p isSfea 

L 9 -j> sp- .. .- ep- J . 9 -9 
isS^o^S .^3^^2-355000^ ef)^r 

S^oo^rfb; SSb o , , : : C?^' ., D cJ L. ."" Q 9 

z^ g^ 

CO SSb9 

. <D 3?5b3 v ^^ 

I SS&^raaSosrtf ^r^^t'o^^oo. oilj ^^5o 'o 

L - ?j^- o ca 6 9 JT) 'IT !! . 

90 L .. . - " . ' ; , ; ' . 9 90 40.3 c? 


SboC- 

2^ OJ ^ O. - . ' 8 ^ -. SS>$S$S S>S S^^ '3S'| r ; 
S;da5k)^); 'jS 


804 g'o o S-5 ^-SA^ j-r 5Srs-r 

*% *$ \* - v; eo 


C? O t5o5Sb&' 
o M 
(? 

^- 

9 eo -'" 9 

(35 i- 

d^^^-^ 5 ^. 

r" TTo CD 

25-^6^0 ., 9 ' 
IF !! ' 


405 


406 # o.$ '5 itf o ^ $' 

V. ' ^ fiotf S.S.. 
2-fi' fr* wT^olTS , .(X'sJ^ra 

' " ' ]7 . ]lcKxr= t) 

L Q . "ePfl exfa 

9 o eoc 407 eo ^5 e 

oJ O oJ 

cSSo; oJ . Q - ra 408 "0 g $ \&o$-i 

a :>OAO e ^ 000^3 <, 


^ - 

9 -o > . 


5o 


,, 

'uo 

tf. 13-52 6 

.sSo"s5 
O 

o^?5 
O 9 410 
e5 i>8' 


6 irII -iS o o ,. o . 


is . i os 

. Va., " .-./^ S 412 SfoSftf {X o . g^lP -^L g^SO e^-'' 1 S ^. vr*&\ 2^^^0200^5503' . 

* j'o b o^ S'o ooesg'lT'C -adfe .^7^ tt ' 

" .. . : , o^vi i 8 ' I) i 
> L ^5b?<D^). 

9 u 

o^Sbtf. 

^ar B $si)o5i) i ^x>^ syo ) 
(? 

^r B oSo-&^ 
" C Qb TTO r5o ST- .d&o ro r 

JoSc56o<& ee ^ 

35X: e5b : s3'8-C\t5 ^ o^ OAcSS&arS5SS> 

P '. .' - ' .-. ' ' ' - ' ' '-' efcSctfbo 

r 

So-Sb^fe. i 
(? tfSp .'"-^rfb 0- . -.- 416 * p tf (X S* ribs', g'ewX' 15^46. - 

- Vj_ <-.. .a CJ 9 ' ; ' . 

' SsSbo- sS^S ' ?y iD $o55 


"3 ^ SJ^o^oSo t^oj-S-^ sSSo 


' T ' 
418 ^ o 8" .tf tf sJ 

1)23 


419 ITU i lcSSbe>D 


\ 00 r Wc -SI >j 

C? 


420 o g' tf X o IT !! . -iSSCfo S S^o 

d'c ; o/ O- 

' - o 


O2O ' ^ Q e5g^Q "S^^OO TJ-o^V 421 jo ' 
D -L C?^ c? -6 

. . 8, 12 eo 

^Q- 
C? 6 O 9 .9 eo 

. 6 a'o * 6^^o---sr K urotf55b 

o 

/^' 

O ^ 

3 A 
9 i .' ' 

v, 


422 S SS> S^^^o^.-S^oXsixJ- '55^ 

' Ytfrao&o foSo^b^b. 

, D ''?>' 

' 


, 
, ab M c. ^. 6-191 o 5 (^Po, &.' 6-2-18) 4 
-.S-15, 16) giP^a -^o eo <x) o 


3 i 

D 9 eo 
S'o - IT 3 !! 


90 9 

or;. ^ 

^ S5ac55b^ ^y*^cSSxiO 424 ^ o r JS" |X o ;S . 

O ^) 
L . Q 


eSQcSfi 

. oJ. .: p iS 

L 


'-. 6 33 "el * 7^ 5S-* jjb '. 425 

IT!! -3 55#sof6 sfcaoSb isS^nAo^oS^rfb; Vga 

3 I'XD# ^ <p 
<? ''. """ . " . . . . ^iV'rf^tf^ 
. . '.~A- " 9 C? 
5 lr*> 09 C?^ 9 

&,OOOCD ^. ., . 

^ * o 

e5 426 . sf o If 5" i X o 3? 


"^^ .Sr -5^?^ 's5SdSos O Q 

00~3' i So - 

9 . ^ Q 5 

^^p^' 

9 : " /' -' ' ^S f&Sfr sS 

^. ^>o 9 
sS "IT 3 !! 9^w 

CO XrfbS', . i 427 


o 7^0 -srK? ^c ; D 


428 n* !$', 


uSaV^ra 
L o 

),*i!x) SSj^lrt rt^ f H?i)^o 

C? 

fro^j^Of 

C? 

ivtx 
L' c? 


-i&j j*oi.'.i& X 1 - 429 ^ 
o^ c& 

e 

(6Q-S3No&Oc6 

o^ c^ 13 8 5o- '^83eSs5bo 480 o ?f tf X o JjJ 0' O 

g' ^-B n Xft "r 

b 

o o ^^oa *>4r&,> rnT f ^ fftfc0^r*o ^^T'o ft^"5S^ an-tfo "0^* &i Srjsbo 'rS?>8Stfc 

* 
v^'lo^os Uiafer*' ^x> e5 a' 

Oo 481- O 
-titix* Xpo^brfo* 55b 

5" 

So S 
9 Qfe* oj 6 9 csSb. S3 a 


482 a o < ft" "os w^B'oo 


y 18- 181) . 


BO*!- a, CW " fi^JT" Sc-WC' '-BAS 


JlJl tffyj-tf j^fifc fi 438 sStfos 
o t 

*v& ' L 

''?<v^bo^ dCo S.^^bo -^\ ^r^ 

ScSSbtfoSbrtb 
<i> <p- 

iS'c&SSo 

CD <0 (? oJ so 


"' 

^pS' 

> a- a - Q 

'' ' a ' 

iSSSrtrtSc S5b^o"^f-s-^\ rla&-t)c^0 sSbotfo- 
L t5 ,,*-0\^>oj/ L. , oO 6 

l S r ar* 1 ^.-'- . '. -.-' , 435. 
.S> &>\2 -D^CTO ^ Xo&olii DcS-x'oef 

^- <e$ 


o 1-32; ' S^ :- *?T*'iSbdSSo 

'. .'drc5fi .C?9 

-eS- "ie $ 436 ' tfoS'tf Xo$ 5' 6 3 -So i sJ 


tn>roo c . eo eo 9 

4S7 es 


i e'SCPoa " 

.. . 

^SS"So^7^ 
o 

S)| So^C&D^ c6 

L . Q o " 

i ir=5 o . 5 3 439 o > 


9 
O ' SSoi^S ^d So s5oo 440 o g' tf C o sS 


d&S^o-^b Sb$ jj j&< o ' SS H " ssSSo' 

." 6 


-ST? IsoJ Kew^bST* ^ 

. ps '53 si! O ' c) o'. 13-56 442 SS > ^C?r-o-L5;S^o5b. Sf&r, f^ 3 212 Ceb 


i 
L 1 90 O - (7) So eo ^ 
, ("t^. ^. 11; ^. el. 2-4. 1 
L. 

loS 
Q osfoo (18-16) 
Srfras&o ^fcc i 
L ' CD oeo^ 5b 444 c*5b8l fcsi ^^TT^Sfc'&T'eSoio 8* 5's5o55bo. 
v- (? c> o D :P"^s - 8. 5.28-80) o Soo 
"!33o S.^oo s 

c? o D 

"^b 

O . 

ob x 15o3 |^5^o7Ve^o 

'o-syo^ i Sj^o^oS^^So 0$ 
D 

1PH i i i 445 iw5 

, ^8^00 


i !i zj T5 wi ^r ^ iseo 


446 


i 

L 

T'o 
9 o O -tf ie 

.^b. e)"|j, ? (55 Sods I 9 0? 9 

IT 11 So^o^o-^) i ^^^S^^^o ZS^CTT* SSboS-8 eo is3 


OS 1 


Oslo 447 
i55o t58 


iw t^ 


448 tth 

N-> 

-19 


o i Q> isS > 450 ^ 
Ss 
SfifcS ^bb x ^ 5 O:- _ ) 

A A -u 

o 
D 

00 

iS 


5b*!d5a>> 


jb cxxr* 452 if tf o 10-20) o ' 453 3sS <- 9 
SSptfeCSS^C 

oJ D oJ- 

sS 
IF"!! j -) 5o^5' r ^o)ii DeO 

>43 


D 


(S 
454 


8-4-2 


a' 


-4-0 -Sr* c^Sx I So23& 
o c? fo US 


dob- cSSoo ^c csJ c 

69 fo"^ sifc'* ^r. A. 2-16 Sf ^ &* i S) 455 I S& & S5C 

oJ os i s 

oJ L 

rfbo ^ sS^^j 
i ^ i^x. r 

i ^Si^ (5o-^SoSj^d55b^a^b e^S"o55bo |)^^bo 7T*&>. 
- i ^"51^0"^ $^ 55booo^5 K5ce3'oi e5 ^3 eJ ^\"o l^c55bD 

isT*9crC$b-tfbo& cSS ^sS^-ab^S). e)^el)c55bo "^sg) 
' SdSbo &rS^o3^fj ^o"j sriX" 

D g^<6o2SO(6, TCPC^r 

Q ^ ^ oJ 

iX' 456 op3 9 ?", * 8.3 I "f ST2- ft dSxS^ 5 

^ 

^Oo i 

oJ v- -i-gPTsSo "^ro-iD/F 13 , d^> xi 8 
s'cf^j 


r^ir b.^ ^ 
c3x>>. ri: r irs SSbtfS ^"^vS ? oex) a 
i So"^ 'o'eT 6 ^ &$j 457 II. e. 8.14; "^o 3 o 10.114-5; 

n?oek) es 


^ 

^ ^y^^55oo ^3-^^ ) s38gDoeS55aDe5^ d5b) ?5o^5b K5e 

oJ I 
tfS 

- tf. 13-58 458 # o Sf tf X o 4? tf 


eS isSs^rs-fc^sSbo 7T>tfoaSbr5 
v- 9 ie 
rfco ocS 

j Sc? eS 

oJ o tf 

cO oJ 

l ^Q 
o . 8-4; 1-17; 216-49_ 460 


O filng o3 i 

(p 


_ L 461 


^ V 

"S cQ)55bo 

QoJ 

<o eoi eo , 

cJ 

S) "3 "3 

3 Q Q oJ 


1 li o>l 

eo 462 ffortfitfoStf irv $ 9 f^ is">cx x)on. is 

3^ 

9 00 * 

iS 

^oo "c's S^c^^) ^S> ^$) S 

, e5#0&>si) dSbip^p^C^oD R)^^bo. e5i3o eo eo o 9 do 


i 463 


. Seoo ^S^cSo^ ^doSSbo; g't^^ "S 

^oo <x)~o Q a__ 464 i3$jrr8^33- n , ctfbS 3eb ^tfa 

?b e$av soX* 

3elsr o 5So7re"S3 cJ 

^ (D o Cp 

1 (- 9 i i ' : .lT--8 SSX-CSba. e^ c 

5C ' 9 

^ 

OoJ 90 9 "O 

L abSdri fcs e5"! i 1 S3 oS\ Si 

L S;_D 


5 rt _ "ftf. eS v 4-10. . A. 9-10 i o S' < tr s a^fM __ (p . 13-59 4 ? 6 ^oS'tfiX'o^S'^S" *w*\ oS C* 

Stfgtto 


*$& dS5> ;" J) 

pSx^/ol?a,r B"^ ^c^^^fll ocr o , W r5/5o 

'jSfi^B r o 

a* b 467 ^ -SJ 90^ rt O *3r*$v&&2$& 
uf <? 

? ss"^ 3 

ii ITU & j (Jo?^^ 468 $ o X .tf tf o # tf 13 Ce&&3cS6 e$o5&o& " ^ 

o^bo rfeoS K>) (6oAg r 8os5cS'3c&. 

5 <? O . Sq^TsS-ss3S5o55bo 

oJ Q > 

e6}5f:pl$ SfcS) ^8cS5j& 
C? 53~ B 2_ (00 

eo 6 

* ^ j^S tf SeS ^ 3-K^ ol* 
3 b'o^C &)5\ 

ob oJO 5Sb^cS5bc,-r & 5g'sS3o 


. i d 

6 L L 

^CSc 

5 9 i I 470 i W55^o^o, "^5 C 
$3^0000^ ?3 ^ o j 

Q 

55 ^ 9 9 ^ 

O 9 

o " S eo 

S8 k, 

CD 


.6 

tfo IPfl 471 


C? ooooofo eo ln> lo-O 
O 

-tf eJ ^'Co tf S)Bb I 


IT 3 !! o 9 D 

i "2055bo g 
o o T (p 472 o <? 

(6^-0 


go ^bo S'o 9 

" 

ex) 


60 f 

oJ X_ oJ 9 I j 473 o 6 

-O tf cvDOoJ^g ....^^ 


'e 


. 15 5 asl c 474 3" o r tf o 4? tf ^ sfcotf^ ^SM? 
^>cr^o55ba, Ozs^ 60$ Os , ^- B-8; e^ooc^ 

475 cJ6,-j5'io 533^3 ^oSo-Sb.^b, 3 Sob 


a IPO 


11 ii 

I )H 

f _ * 
474 SSbo * O5 s 

' __ "t- ^, 3-8; ' 

f > oar* 
^rf sSioS^ iSgM 1 ? 

t 'q^xr*o' gW^^ 
5 r Os ^ fe So^Sb .fS3 


i 475 


ln> o -25 rSsx 

i fcc*6e& fe s^ I ol 

j> h H 

f \-? OI 


f o-O 


co 476 S i) i$ 40 ^tftf'ca tfotfsio CD 
31 9, JSs5sfc"sSosi>teS&>-: 1.0. i 

__ V. 30 eo : an 11. a : tfo^Cfco ^CO : (I) -fib. 7-00 -Co. 8-00 fib. 204)0 . 15.0 Co. 20-00 .- 8-00 fib. 12-00 i^ 6 8-00 
db. 1240 . 522201